Số 168, Khu Ngọc Trai 6, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội
Đại lý phân phối bất động sản Vinhomes
Căn hộ S2051105 - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City Cho thuê

Căn hộ bao gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp và lô gia. Được thiết kế với nhiều cửa sổ hướng ra bên ngoài đón gió ...

Căn hộ S2051105 - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City

 • Vinhomes Smart City
 • Phòng ngủ:  3
 • Phòng tắm:  02
 • Diện tích:  75.6m2
Liên hệ
Căn hộ S2051118 - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City Cho thuê

Căn hộ bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, lô gia và một không gian đa năng rộng rãi, cư dân có thể sử dụng làm ...

Căn hộ S2051118 - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City

 • Vinhomes Smart City
 • Phòng ngủ:  02
 • Phòng tắm:  1
 • Diện tích:  54.5m2
Liên hệ
Căn hộ S2051117 - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City Cho thuê

Căn hộ bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, lô gia và một không gian đa năng rộng rãi, cư dân có thể sử dụng làm ...

Căn hộ S2051117 - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City

 • Vinhomes Smart City
 • Phòng ngủ:  02
 • Phòng tắm:  1
 • Diện tích:  54.5m2
Liên hệ
Căn hộ S2051108A - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City Cho thuê

Căn hộ bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, lô gia và một không gian đa năng rộng rãi, cư dân có thể sử dụng làm ...

Căn hộ S2051108A - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City

 • Vinhomes Smart City
 • Phòng ngủ:  02
 • Phòng tắm:  1
 • Diện tích:  54.5m2
Liên hệ
Căn hộ S2051106 - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City Cho thuê

Căn hộ bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, lô gia và một không gian đa năng rộng rãi, cư dân có thể sử dụng làm ...

Căn hộ S2051106 - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City

 • Vinhomes Smart City
 • Phòng ngủ:  02
 • Phòng tắm:  1
 • Diện tích:  54.5m2
Liên hệ
Căn hộ S2051103 - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City Cho thuê

Căn hộ bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, lô gia và một không gian đa năng rộng rãi, cư dân có thể sử dụng làm ...

Căn hộ S2051103 - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City

 • Vinhomes Smart City
 • Phòng ngủ:  02
 • Phòng tắm:  1
 • Diện tích:  54.5m2
Liên hệ
Căn hộ S2051102 - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City Cho thuê

Căn hộ bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, lô gia và một không gian đa năng rộng rãi, cư dân có thể sử dụng làm ...

Căn hộ S2051102 - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City

 • Vinhomes Smart City
 • Phòng ngủ:  02
 • Phòng tắm:  1
 • Diện tích:  54.5m2
Liên hệ
Căn hộ S2051119 - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City Cho thuê

Căn hộ bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, lô gia và một không gian đa năng rộng rãi, cư dân có thể sử dụng làm ...

Căn hộ S2051119 - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City

 • Vinhomes Smart City
 • Phòng ngủ:  02
 • Phòng tắm:  02
 • Diện tích:  63.3m2
Liên hệ
Căn hộ S2051115 - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City Cho thuê

Căn hộ bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, lô gia và một không gian đa năng rộng rãi, cư dân có thể sử dụng làm ...

Căn hộ S2051115 - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City

 • Vinhomes Smart City
 • Phòng ngủ:  02
 • Phòng tắm:  02
 • Diện tích:  63.3m2
Liên hệ
Căn hộ S2051105A - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City Cho thuê

Căn hộ bao gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, lô gia và không gian đa năng cư dân có thể sử dụng làm phòng đọc sách...

Căn hộ S2051105A - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City

 • Vinhomes Smart City
 • Phòng ngủ:  02
 • Phòng tắm:  02
 • Diện tích:  63.3m2
Liên hệ
Căn hộ S2051116 - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City Cho thuê

Căn hộ bao gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, lô gia và không gian đa năng cư dân có thể sử dụng làm phòng đọc sách...

Căn hộ S2051116 - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City

 • Vinhomes Smart City
 • Phòng ngủ:  1
 • Phòng tắm:  1
 • Diện tích:  43m2
Liên hệ
Căn hộ S2051112A - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City Cho thuê

Căn hộ bao gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, lô gia và không gian đa năng cư dân có thể sử dụng làm phòng đọc sách...

Căn hộ S2051112A - Tòa S2.05 - Tầng 11 - Vinhomes Smart City

 • Vinhomes Smart City
 • Phòng ngủ:  1
 • Phòng tắm:  1
 • Diện tích:  43m2
Liên hệ
Lọc
Facebook Azhousing.vn Zalo Azhousing.vn Phone Azhousing.vn